„Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU

Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării” 
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385 
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

O Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


  

     În perioada iulie 2015 - decembrie 2015, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează Proiectul „Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU”.

     Proiectul se adresează unui grup ţintă de 80 doctoranzi, înmatriculaţi deja în seria 2014-2015, în domeniile "ştiinţe militare", „securitate şi informaţii" şi „ordine publică şi siguranţă naţională", dar, în egală măsură, proiectul se adresează şi doctoranzilor din alte domenii conexe cu acestea precum ştiinţe politice, relaţii internaţionale, ştiinţe sociale, ştiinţe juridice, filozofie, ştiinţele mediului, spaţiu, etc., care desfăşoară cercetări interdisciplinare în ariile tematice propuse de proiect.

     Ideea de bază a proiectului SECNETEDU este aceea de a crea cadrul ştiinţific şi de cercetare care să conducă la creşterea performanţelor doctoranzilor şi atractivităţii acestora pentru iniţierea şi dezvoltarea unei cariere în cercetare prin îmbunătăţirea programelor de studii doctorale şi acordarea de sprijin financiar.

     În acest sens, SECNETEDU creşte performanţele ştiinţifice şi de cercetare ale doctoranzilor, în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”, prin acordarea de sprijin financiar şi facilitarea participării acestora la programe doctorale care abordează activităţi majore ştiinţifice şi de cercetare interdisciplinară, şi cu potenţial de inovare de nivel european.

     Prin rezultatele muncii lor, acestea vor contribui la satisfacerea necesităţilor actuale şi de perspectivă de securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a societăţii noastre şi la integrarea cercetării ştiinţifice româneşti de profil în contextul cercetării ştiinţifice europene. Astfel, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” îşi propune ca, în parteneriat cu Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, să crească competitivitatea cercetării şi să stimuleze atractivitatea pentru dezvoltarea unei cariere în cercetare prin formarea calitativ superioară a resursei umane şi valorificarea pe măsură a rezultatelor cercetării, precum şi să dezvolte noi tehnologii cu caracter inter- şi trans-disciplinar şi să stimuleze transferul tehnologic, de “know-how”.

 o Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/

 


                NEWS               


 

 

 09.12.2015 -  Conferinţa de închidere a Proiectului SECNETEDU -> Detalii...

 

 O  Conţinutul acestui material nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

 

Login Form

Search