„Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU

Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării” 
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385 
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

O Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


  

Obiectivele specifice ale proiectului

 

Primul obiectiv specific este îmbunătăţire a programelor de studii doctorale din domeniile “ştiinţe militare”, „informaţii şi securitate” şi „ordine publică şi siguranţă naţională” prin stimularea activităţilor ştiinţifice şi de cercetare, cu caracter interdisciplinar şi transnaţional. SECNETEDU urmăreşte îmbunătăţirea programelor de studii doctorale care să promoveze formarea resurselor umane pe baza principiilor excelenţei în cercetare, a muncii în echipă şi egalităţii de şanse, ca piloni de bază pentru iniţierea şi dezvoltarea unei cariere în cercetare.

Al doilea obiectiv specific este creşterea performanţelor ştiinţifice şi de cercetare ale doctoranzilor, în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”, prin acordarea de sprijin financiar unui număr de 80 de doctoranzi în vederea participării acestora la activităţi majore ştiinţifice şi de cercetare interdisciplinare şi cu potenţial de inovare de nivel European.

Al treilea obiectiv specific este crearea unui sistem integrat de gestionare a studiilor doctorale în domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”, ca mecanism de asigurare a vizibilităţii şi transparenţei proiectului şi gestionare, diseminare şi asigurare a sustenabilităţii pe termen lung a rezultatelor acestuia prin proiectarea şi operaţionalizarea unei platforme IT pentru managementul integrat al studiilor doctorale.

Cooperarea Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” permite accesul la o metodologie nouă, revoluţionară, la experienţa şi expertiza în domeniu a uneia dintre şcolile majore de studii din lume, în domeniul securităţii şi apărării.

Proiectul, va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 2.095.384,01 lei din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

Login Form

Search