„Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU

Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării” 
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385 
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

O Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 

 

Activitatea 1

A1. Management de proiect

Activitatea 2

A2.Crestere atractivitatii pentru initierea si ulterior dezvoltarea unei cariere in cercetare, prin acordarea de sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la programele de studii doctorale in domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”,

   

Activitatea 3

  

A2.1Desfasurarea procesului de selectie a reprezentantilor grupului tinta.

A2.2 Sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la programele de studii doctorale in domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”,

A2.3 Abordare integrata a bunelor practici nationale si internationale in domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională”,

A3 Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat

A 3.1 Armonizarea stiintifica a abordarii cercetarilor efectuate in domeniile “ştiinţe militare”, „securitate şi informaţii” şi „ordine publică şi siguranţă naţională

A3.2 Solutie integrata pentru sutinerea activitatii de cercetare prin studii doctorat

Activitatea 4

A4 Intarirea capacitatii de publicare stiintifica si managementul cercetarii pentru reprezentanti grupului tinta

Activitatea 5

A5 Informare si publicitate/Organizarea evenimentelor

Activitatea 6

A6 Egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului pentru grupurile ţintă

Login Form

Search