„Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU

Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării” 
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385 
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

O Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 

 

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"

 

Nr. crt.

NUME PRENUME

FUNCTIE/ ROL IN PROIECT

1

Ioan Crăciun

Manager proiect

Management

2

Stămescu Anghel

Responsabil financiar

Management

3

Enache Doru

Expert contabil

Management

4

Popa Doru

Responsabil achizitii publice

Management

5

Răduică Sorina

Consilier juridic

Management

6

Alexandra Voinea

Asistent manager

Management

1

Cruceru Valeriu

Expert educaţional 1 - Coordonator ştiinţific grup ţintă doctorat şi cadru metodologic

Experti pe termen lung

2

Moisescu Gabriel-Florin

Expert 1

Experti pe termen lung

3

Dumitru Daniel

Expert 2

Experti pe termen lung

4

Popescu Constantin

Expert 3

Experti pe termen lung

5

Dragomirescu Valentin

Expert 4

Experti pe termen lung

6

Pînzariu Sorin

Expert 5

Experti pe termen lung

7

Barna Cristina

Expert comunicare 1 pentru media, promovare şi relaţii publice

Experti pe termen lung

8

Dediu Felicia

Expert securitate şi protecţia datelor

Experti pe termen lung

9

Roceanu Ion

Expert operaţionalizare sistem management integrat

Experti pe termen lung

10

Brînzea Paul

Expert implementare CO

Experti pe termen lung

11

Şerban Ionica

Specialist baze de date 1

Experti pe termen lung

12

Călugărescu Ovidiu

Specialist baze de date 2

Experti pe termen lung

13

Călina Ana Maria Ioana

Expert organizare manifestări ştiinţifice

Experti pe termen lung

14

Boca Elena

Expert IT pentru prelucrare date si gestionare ACTION WEB

Experti pe termen lung

15

Ioniţescu Sorin

Expert IT - dezvoltare şi mentenanţă platformă integrată, gestionare actvităţi şi timp de lucru

Experti pe termen lung

16

Radu Cătălin

Expert comunicare 2 pentru comunicare şi diseminare mediu virtual

Experti pe termen lung

17

Barbieru Dragos

Expert IT - dezvoltare şi mentenanţă sistem integrat de gestionare a studiilor doctorale 1

Experti pe termen lung

18

Beligan Daniel

Expert IT - dezvoltare şi mentenanţă sistem integrat de gestionare a studiilor doctorale 2

Experti pe termen lung

 

 

 

ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”

 

 

Nr. crt.

 

Nume şi prenume

Funcţia ocupată în proiect

Categoria în care se încadrează expertul conform Ghidului Solicitantului

Experienţă profesionala

(ani)

1.

Echipa de management

Cavaropol Dan - Victor

Coordonator management - P1

Specialist

>7 ani

23 ani

6.

Exprti pe termen lung

Țical George- Marius

Expert în domeniile specifice ale proiectului 1 P1

Expert naţional

5-10 ani

28 ani

7.

Prună Ştefan - Eugen

Expert în domeniile specifice ale proiectului 2 P1

Expert naţional

5-10 ani

24 ani

8.

Tamaş Remus - Daniel

Expert implementare

Expert naţional

< 5 ani

21 ani

9.

Neacşa Ionel - Cezar

Personal administrativ S1 (financiar)

Personal administrativ şi auxiliar

3 ani si peste

18 ani

Login Form

Search