„Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU

Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării” 
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385 
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

O Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 

 

Beneficiar - Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"

Universitatea a fost fondată în anul 1889, de către generalul Ştefan Fălcoianu, fiind a şasea scoală de stat major din Europa, alături de cele din Berlin, Viena, Paris, Torino şi Bruxelles, având iniţial numele de "Şcoala Superioară de Război". Influenţele franceză, germană şi sovietică şi-au făcut simţite prezenţa în procesul de pregătire în cadrul acestei instituţii.

"LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT" - Munca stăruitoare învinge întotdeauna! Acesta este motto-ul care a stat la baza educării şi pregătirii a peste 21.000 de ofiţeri din toate categoriile de forţe armate, de la înfiinţare şi până în prezent

Învăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război.

Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale.

website:  www.unap.ro

 

Partener Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza"

Academia, înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului României nr. 137/1991, este o instituţie publică de învăţământ superior, acreditată, parte integrantă a sistemului naţional al studiilor universitare, cu personalitate juridică.

Academia funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.) si desfasoara activitati de invatamant superior, organizate prin programe de studii universitare de licenta, de studii universitare de masterat si de studii universitare de doctorat, in domeniile si specializarile acreditate, precum si alte forme de pregatire, perfectionare si specializare.

Academia formeaza ofiteri si arhivisti pentru asigurarea nevoilor de personal ale MAI, care este beneficiar determinat principal al procesului formativ desfasurat in institutia de invatamant superior. Prin organizarea in Academie a studiilor universitare in domeniile si la specializarile propuse de MAI si aprobate conform legii se asigura identitatea profesiilor de politist, politist de frontiera, jandarm, pompier si arhivist, inclusiv sub aspectul formarii necesare personalului mentionat.

 

 

Login Form

Search