„Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU

Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării” 
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385 
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

O Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

 

 Conferinta finala proiect SECNETEDU

 

 

 

 


 

 Vizita in Spania a Academiei de Politie

 

 

 


 

 Bruxelles

 

 

 

 


 

VIZITA DE DE STUDIU LA STRUCTURILE DANEZE DE APLICAREA A LEGII

25-31 OCTOMBRIE 2015 – COPENHAGA, DANEMARCA

 

 

 

 

 


 

 

Vizita de informare-documentare la George C. Marshall European Center for Security Studies Garmisch-Partenkirchen,

Germania 25-31 Octombrie 2015

 

 

 

 

 


 

Conferinţa ştiinţifică

„Probleme contemporane în ordine publică şi siguranţă naţională”

25 Septembrie 2015

 

 

 

 


 

 

Workshopul Egalitate de şanse

17 Septembrie 2015

 

 

 

 

 


 

ConferinŢa de lansare a Proiectului
”Securitate prin cunoaŞtere” (SECNETEDU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login Form

Search