„Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU

Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării” 
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385 
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

O Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


  

 

 09.10.2015 - ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA ÎN REGIM DE URGENȚĂ A UNUI CANDIDAT PENTRU O BURSĂ DOCTORALĂ -> Detalii...


 09.10.2015 - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti organizează selecţie de urgență în vederea acordării unei burse doctorale, pentru completarea grupului țintă în cadrul proiectului „Securitate prin cunoaştere – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU, proiect cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).


 07.10.2015 - Rezultatele selecţiei studenţilor-doctoranzi bursieri pentru participarea la  vizita de informare-documentare din perioada 09-14.11.2015, la instituţiile de securitate euro-atlantice (UE, NATO, CE), Bruxelles, Belgia -> Detalii...


 24.09.2015 - Anunt privind calendarul activităţilor de selecţie a candidaţilor pentru vizita de informare-documentare la instituţiile de securitate euro-atlantice (UE, NATO, CE), Bruxelles, Belgia, în perioada 09-14.11.2015 -> Detalii... 


 21.09.2015 - Procedura de organizare şi desfăşurare a selecţiei participanţilor la vizita de informare-documentare efectuată în perioada 09-14.11.2015, la instituţiile de securitate euro-atlantice (UE, NATO, CE), Bruxelles, Belgia -> Detalii...


 02.09.2015 - Rezultatele selecţiei studenţilor-doctoranzi bursieri pentru participarea la  vizita de informare-documentare din perioada 26–30.10.2015, la „George C. Marshall European Center for Security Studies”, Garmish-Partenkirchen, Germania -> Detalii...


 25.08.2015 -  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a mobilităţilor doctorale în străinătate -> Detalii...


 25.08.2015 -  Procedura de organizare şi desfăşurare a selecţiei participanţilor la vizita de informare-documentare efectuată în perioada 26–30.10.2015, la „George C. Marshall European Center for Security Studies”, Garmish-Partenkirchen, Germania -> Detalii...


 25.08.2015 -  Anunt privind calendarul activităţilor de selecţie a candidaţilor pentru vizita de informare-documentare la „George C. Marshall European Center for Security Studies”, Garmish-Partenkirchen, Germania, în perioada 26-30.10.2015 -> Detalii...


 15.07.2015 -  TABEL CU CANDIDATII DECLARATI ADMISI LA SELECTIA PENTRU PROIECTUL SECNETED ÎN DOMENIUL „ŞTIINŢE MILITARE” -> Detalii...


 15.07.2015 -  TABEL CU CANDIDATII DECLARATI ADMISI LA SELECTIA PENTRU PROIECTUL SECNETED ÎN DOMENIUL „INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” -> Detalii...

 

 

 

Login Form

Search