„Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU

Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării” 
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385 
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

O Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


 

 

  • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

http://www.unap.ro

 

  • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

http://www.academiadepolitie.ro

 

  • Ministerul fondurilor europene

http://www.fonduri-ue.ro/

 

  • EUROPA – Site-ul oficial al Uniunii Europene 

http://europa.eu/index_ro.htm

 

  • O.I.P.O.S.D.R.U 

http://posdru.edu.ro/index.php/articles/c834

 

  • Fondul Social European în România 

P.O.S.D.R.U http://www.fonduri-ue.ro/posdru/

 

 

Login Form

Search